Vědeckotechnická centra a parky

  

Počet vědeckých pracovišť v Čechách je stále nedostatečný a jejich vybavení často ani neodpovídá požadavkům na kvalifikovanou vědeckou práci. Proto se koncern Trigema a.s. rozhodl vystavět moderní vědecká pracoviště, která by koncentrovala odborníky z oblasti strojírenství, elektroniky, IT a dalších příbuzných oborů a poskytla jim maximální možné technické a administrativní zázemí. 

Trigema a.s. představuje skupinu téměř třiceti společností uspořádaných do holdingové struktury s vlastním kapitálem cca 0,6 mld. Kč, které jsou zaměřeny na development, stavebnictví, facility management, cestovní ruch a dále na podporu rozvoje vědy a výzkumu. 

Vědeckotechnický park v Roztokách hostí inovátory věnující se výzkumu a vývoji spalovacích motorů. Park vědy Roztoky je zase orientovaný na výzkum a vývoj elektromotorů pro automobily a motorů s alternativními pohony.

 

„Snažíme se vytvořit příznivé prostředí pro inovační firmy

a poskytovat jim služby a prostory umožňující spolupráci

mezi vysokými školami či výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou.“