Partneři a nájemci

CVUM České vysoké učení technické | VTP Roztoky

„Najít vhodné zázemí s dostatečným technologickým zázemím pro vědeckotechnickou činnost v našem oboru není snadné. Naštěstí nám spolupráce se společností Trigema již ve fázi výstavby parku pomohla vytvořit prostor, ve kterém se můžeme naplno věnovat své práci, zatímco se zaměstnanci Vědeckotechnického parku v Roztokách starají o každodenní provoz.“

Ing. Bohumil Mareš, Ph. D., výkonný ředitel

Hlavním partnerem projektu je Fakulta strojní ČVUT, reprezentovaná Centrem vozidel udržitelné mobility (CVUM). Hlavním zaměřením Centrua vozidel udržitelné mobility je výzkum a vývoj zážehových spalovacích motorů (benzínových, plynových, na alternativní paliva) a vznětových spalovacích motorů pro automobily i těžká vozidla. Výzkum motorů je zaměřen na termodynamiku, vnitřní aerodynamiku, přeplňování kompresorem i turbokompresorem, použití konvenčních i nově se objevujících technologií, snižování a následnou úpravu emisí, inteligentní systémy řízení motorů, dynamiku motorů a pevnost skupin aplikovanou na optimalizaci konstrukce.

Centrum dále provádí výzkum a vývoj v oblasti konstrukce vozidlových převodovek a optimalizace přenosu síly (mechanický, hydraulický a elektrický přenos), konstrukce odpružení vozidel (včetně aktivních mechatronických prvků a jejich řízení), aerodynamiky karosérie a pasivní bezpečnosti.

Eaton Elektrotechnika s.r.o. | PV Roztoky

“Od úplného začátku, kdy jsme začali uvažovat o expanzi Eaton European Innovation centra, patřil Park vědy Roztoky mezi hlavní kandidáty, kam půjdeme. Trigemu známe už díky Vědeckotechnickému parku Roztoky. Byli jsme zde spokojeni jak s prostory, tak I službami. Park vědy byl proto dalším logickým krokem, jak využít špičkové laboratoře, kanceláře a další servis. Nové prostory byly ušity na míru našim potřebám a odpovídají našim požadavkům. Díky společnosti Trigema máme nejlepší pracovní prostředí a můžeme se plně věnovat naší činnosti.” 

Engelbert Hetzmannseder, ředitel Eaton European Innovation centra

Eaton je celosvětově působící společností v oblasti elektrických systémů, zařízení pro distribuci a řízení elektrické energie a systémů hnacích ústrojí pro nákladní a osobní vozidla.  Společnost Eaton má přibližně 70 000 zaměstnanců a své výrobky dodává zákazníkům ve více než 150 zemích. Obrat celé skupiny dosáhl v roce 2010 částky 13,7 miliard USD.

Divize Electrical společnosti Eaton Corporation se zabývá výrobou a prodejem elektrických zařízení pro distribuci energie, řídicích systémů a záložních zdrojů elektrické energie. 

Eaton Elektrotechnika s.r.o., výrobce přístrojů pro domovní a průmyslové elektroinstalace, přístrojů pro distribuci elektrické energie a záložních zdrojů patří od dubna roku 2008 do skupiny Eaton Corporation.

UCEEB ČVUT 

„Trigema pro nás zásadně posunuje naše vědecko-výzkumné aktivity. Když ČVUT založilo centrum UCEEB, vzniklo ve staré průmyslové oblasti. Výstavbou VTP Buštěhrad vznikne skutečný výzkumný areál západního typu, kde bude docházet k ideálnímu propojení univerzitního prostředí a podnikatelské sféry, kde budou naši partneři - včetně Trigemy - moci využívat našich výsledků a my naopak budeme moci pružně reagovat na jejich potřeby." 

doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D., ředitel UCEEB ČVUT

Cílem UCEEB jsou energeticky efektivní budovy v duchu „zeleně -  chytře – levně“. Proto se zaměřuje na obnovitelné zdroje energie, chytré sítě, materiály pro renovace a inteligentní budovy.

UCEEB vzniklo v roce 2010 jako samostatný vysokoškolský ústav ČVUT v Praze za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR. Budova v Buštěhradě byla slavnostně otevřena 15. 5. 2014. UCEEB sdružuje špičkové akademiky ze čtyř fakult – stavební, strojní, elektrotechnické a biomedicínského inženýrství, kteří se společně zabývají udržitelnými budovami. UCEEB si klade za cíl přirozeně sladit vědce z oborů, které mají k energeticky úsporným budovám blízko, a řešit problematiku komplexně. Je odezvou na jednu z nejvýznamnějších priorit Evropské unie - energetické úspory v budovách (40% veškeré energie spotřebují právě budovy).

UCEEB se chce zapojit do odborných evropských projektů, jako je například Joint Technology Initiative on Energy Efficient Buildings, který vychází z cílů Evropské unie omezit emise CO2.

TÜV SÜD Czech s.r.o. | VTP Roztoky

Pro naše specializované činnosti potřebujeme mít odpovídající laboratorní zázemí. VTP Roztoky představuje jedno z nejmodernějších center, na jehož služby a technologické vybavení se můžeme spolehnout.“

Luboš Trnka, Business Unit Manager

TÜV SÜD  je vedoucí společností v oblastech inspekce, certifikace a testování systémů, procesů, výrobků a služeb. Rozsah aktivit zahrnuje také konzultační, schvalovací, expertní činnosti a vzdělávání  ve všech odvětvích průmyslu a služeb. TÜV SÜD Group byla založena v Mnichově před 140 lety. Dnes má více než 600 poboček po celém světě a dosahuje obratu přes 1,4 mld. EUR. 

Hlavním cílem společnosti je poskytovat služby vycházející vstříc potřebám zákazníků, které jsou vždy zárukou kvality a odbornosti. Jednotnost postupů, cílů (spolehlivost, bezpečnost, kvalita, ochrana přírody, nákladová efektivita) a výsledných dokumentů TÜV SÜD zajišťuje produktům a službám rozpoznatelnost a akceptaci na celém světě. Automobilová divize je nezávislá schvalovací a zkušební autorita se širokou nabídkou služeb pro automobilový průmysl akreditována a uznána různými autoritami.

STRUERS GmbH | VTP Roztoky

„Mimo naše kanceláře a laboratoř využíváme sdílené jednací místnosti, kterých má centrum dostatek. Kvalita zázemí a služeb je zde na špičkové úrovni, byl to pro nás jednoznačně krok kupředu. Například recepce 24/7 v provozu nám maximálně usnadnila každodenní logistiku při přijímání a odesílání zásilek,“

Petr Sytař, Country Manager

Struers je dnes vedoucím světovým výrobcem zařízení a spotřebních materiálů pro preparaci metalografického povrchu pevných materiálů. Má pobočky v 24 zemích, kvalifikovaný servisní personál, zkušené metalografy a celosvětovou síť prodejců. Struers pokrývá celý rozsah zařízení a spotřebních materiálů pro preparaci metalografických vzorků, od jednoduchých manuálních zařízení až k sofistikovaným, plně automatizovaným zařízením pro řešení preparace. 

Struers je světovou jedničkou ve vývoji a výrobě poloautomatických a automatických metalografických pil, lisů, brusek a leštiček či tvrdoměrů pro laboratoře všech velikostí v rámci průmyslové kontroly jakosti materiálů a jejich vývoje. Produkované expertízy mají navíc za cíl vyvinout dokonalá řešení ne jen pro laboratorní prostředí, ale také pro oblast výroby.

PREVTP Roztoky

Skupina PRE je stabilní a prosperující uskupení v oblasti energetiky s dlouholetou tradicí na českém trhu. Se svými více než 800 tis. odběrnými místy třetím největším dodavatelem elektřiny v České republice a provozovatelem nejspolehlivější distribuční sítě v ČR. V rámci své činnosti podporuje využívání moderních technologických řešení a poskytuje poradenství v oblasti zavádění inovativních technologií a dosahování energetických úspor. 

Mezi základní aktivity Skupiny PRE patří prodej, obchodování s elektřinou a plynem po celém území ČR, distribuce elektřiny, její výroba a doplňkové energetické služby. 

Získejte přehled o službách, které nájemci vědeckotechnických center využívají!
SLUŽBY NÁJEMCŮM