Vědeckotechnická centra a parky

   

Počet vědeckých pracovišť v Čechách je stále nedostatečný a jejich vybavení často ani neodpovídá požadavkům na kvalifikovanou vědeckou práci. Proto se koncern Trigema a.s. rozhodl vystavět moderní vědecká pracoviště, která by koncentrovala odborníky z oblasti strojírenství, elektroniky, IT a dalších příbuzných oborů a poskytla jim maximální možné technické a administrativní zázemí. 

Trigema a.s. představuje skupinu téměř třiceti společností uspořádaných do holdingové struktury s vlastním kapitálem cca 0,6 mld. Kč, které jsou zaměřeny na development, stavebnictví, facility management, cestovní ruch a dále na podporu rozvoje vědy a výzkumu. 

Vědeckotechnický park v Roztokách hostí inovátory věnující se výzkumu a vývoji spalovacích motorů. Park vědy Roztoky je zase orientovaný na výzkum a vývoj elektromotorů pro automobily a motorů s alternativními pohony.

Součástí nabídky prostor je rovněž budoucí Vědeckotechnický park Žalov se zaměřením na výzkum a vývoj v oblasti strojírenství a elektrotechniky. Ten navazuje na stávající areály, jež společnost Trigema v Roztokách již vybudovala. Zázemí jednotlivých parků v podobě rozdílných technologií i různé přístupy tak v konečném důsledku přispívají k synergickému efektu z vynaložených zdrojů a úspoře nákladů na provoz.

Další areál, které má společnost Trigema ve svém portfoliu, představuje připravovaný projekt Vědeckotechnický park Buštěhrad, jehož okolní zástavbu mimo jiné tvoří nově postavené univerzitní výzkumné centrum UCEEB

„Snažíme se vytvořit příznivé prostředí pro inovační firmy

a poskytovat jim služby a prostory umožňující spolupráci

mezi vysokými školami či výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou.“